Press Release | Lakbayan ng Magsasaka para sa Lupa at Hustisya Laban sa Hacienderong Rehimen ni Aquino (Day 2)

KASAMA-TK | KATIPUNAN NG MGA SAMAHANG MAGBUBUKID SA TIMOG KATAGALUGAN

PRESS RELEASE October 19. 2010

References: Nestor Villanueva | Spokesperson | KASAMA-TK                            Andrianne Mark Ng |Spokesperson | BAYAN – ST

Ipinahayag ng mga magsasaka mula sa Timog Katagalugan na hindi hadlang ang bagsik ng bagyong Juan sa kanilang pagpapatuloy ng martsa-protesta na binansagang Lakbayan ng Magsasaka Para sa Lupa at Hustisya, Laban sa Hacienderong Rehimen ni Aquino.

“Sa paghagupit ng panahon, ang mga kapatid naming magsasaka sa Gitna at Hilagang Luzon ang pinakakawawa dahil sa masisisirang hekta-hektaryang ani. Higit pa, lalo  silang mababaon sa hukay ng utang dahil sa sistema ng kalakaran sa pagitan ng panginoong maylupa at mga ahente nito,” ani Nestor Villanueva, tagapagsalita ng KASAMA-TK. Saad pa niya, nananatiling 7 sa 10 mga magsasaka ang hindi nagmamay-ari ng lupaing kanilang binubungkal kaya’t sa panahon ng bagyo, labis pa sa “Signal No. 4 ang epekto sa kanila.”

Ipinanawagan ng mga militanteng grupo ang pagkundena sa kawalan ng kaseryosohan ng administrasyon ni Noynoy Aquino na tugunan ang hinaing ng mga magsasaka ukol sa tunay na repormang agraryo. Ani Villanueva, patuloy na nililihis at hindi tinutugunan ni Aquino ang pundamental na usapin sa lupa.

Kagabi, pagtapak ng mahigit 500 magsasakang nagmamartsa sa Muntinlupa ay sinalubong sila ng matinding hangin at ulan subalit hindi sila nagpatinag at sa halip ay nagtuluy-tuloy  sa pagmartsa. Tulung-tulong ang mga magsasaka upang hindi mabasa, gamit ang kanilang mga plakard, streamers at tarpaulin bilang panangga sa ulan.

“Ang lagnat at sakit na maaari naming makuha sa pagmartsa sa ilalim ng ulan dito sa kalunsuran ay wala, kumpara sa karahasan at kamatayang dala ng mga elemento ng militar sa kanayunan. Tuloy ang aming martsa, tuloy ang aming laban hanggang Mendiola!” sabi pa ni Villanueva.

Sa rehiyon ng Timog Katagalugan, naitalang 5 katutubong magsasaka na ang pinaslang magmula nang maupo sa pwesto si Aquino. Patuloy din ang panunupil sa mga magsasaka tulad ng iligal na pag-aresto sa tinaguriang “Lumban 3” na sila Darwin Liwag, pangalawang tagapangulo ng KASAMA-TK at pangkalahatang kalihim ng Pagkakaisa’t Ugnayan ng mga Magbubukid sa Laguna (PUMALAG), kasama ang dalawa nitong staff.

Ngayong araw, nagmartsa ang mga magsasaka patungong Alabang at naglunsad ng programa sa ilalim ng ulan. Bitbit nila ang isang dambuhalang paso na sumisimbolo sa “Napasong Pangako” ni Noynoy Aquino sa mga magsasaka. Ang pagpapatuloy ng mga polisiya tulad ng Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER) ay lalo lamang naglalaan ng puwang para sa land-grabbing at land use conversion.

Sa pagsunod din ni Aquino sa Oplan Bantay Laya sa kabila ng mga aral na naging daan lamang ang programa kontra-insurhensiya para sa libu-libong paglabag sa karapatang pantao sa panahon ni Arroyo ay malinaw na ipinakita ni Aquino na panunupil sa mga magsasaka ang pagpapakahulugan niya sa pagtahak ng “Daang Matuwid.”

“Hindi kami matitinag sa paglunsad ng Lakbayan sapagkat ang kailangang managot at matakot sa bagyong ito ay ang administrasyon ni Noynoy na patuloy na binubusabos ang mga magsasaka at maralita. Sa mga susunod na panahon, hahagupit na ang bagyo ni Juan dela Cruz para sa tunay na repormang agraryo,” sabi ni Villanueva.###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 9,052 other followers

%d bloggers like this: