Pagbasura sa kontraktwalisasyon at neoliberal na polisiya, patuloy na daing ng mga manggagawa; welga sa rehiyon, sunud-sunod na ipuputok

Ni Aiza C. Pineda Hindi isang simpleng araw para sa mga manggagawa ang Labor Day. Mula sa iba’t-ibang lugar, nagtipon-tipon sa Calamba Laguna ang mahigit limang-daang manggagawa para iparating ang kanilang nais sabihin sa gobyerno: Gawing regular ang mga manggagawa at itigil ang kontraktwalisasyon dulot ng sabwatan ng gubyernong Aquino, DOLE, at kapitalistang kumpanya. “Karamihan … Continue reading

Rate this:

Tunay na State of the Nation: Mas Matinding Pagdurusa ng Manggagawang Pilipino

9 Hulyo 2013 Tunay na State of the Nation: Mas Matinding Pagdurusa ng Manggagawang Pilipino mula sa pahayag ng PAMANTIK-KMU Kaliwa’t kanang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayarin—ito ang handog ng rehimeng US-Aquino sa kanyang ikatlong taon sa estado poder. Walang humpay na nilalako ni Aquino bilang mga pipitsuging kalakal ang lakas-paggawa ng … Continue reading

Rate this:

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 9,052 other followers