“Lester”

Noong Disyembre 23, 2010, nawalan ang sambayanan ng isang mabuting anak ng bayan.

Sa edad na 19, pinaslang si Stephen Lester Barrientos ng mga sundalo sa ilalim ng 80th Infantry Battalion ng Philippine Army.

Sinamantala ni Lester ang pagkakataon na mayroong kasunduang tigil-putukan sa pagitan ng gubyerno at ng mga rebolusyonaryong CPP-NPA-NDFP.

Dumalaw siya sa kanyang mga kaanak na nasa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro.

Subalit sa kabila ng nasabing kasunduan, patraydor na sinalakay ng mga sundalo ang komunidad kung nasaan si Lester. Namatay siya sa dalawang tama ng punglo.

Batay sa panimulang pag-iimbestiga ng grupong KARAPATAN-ST, tinangka ng mga militar na itago ang bangkay ni Lester upang pagtakpan ang kanilang ginawang paglabag.

Hindi lumabas sa anumang ulat ng mga militar na mayroong napaslang sa naturang labanan, samantalang sila mismo ang nagpakuha at nagmamadaling nagpabaon sa bangkay ni Lester sa isang punerarya.

Miyembro ng Southern Tagalog Cultural Network (STCN), si Lester ay isang aktibista at tunay na artista ng bayan.

Sapul pagkabata ay mahilig na siyang magtanhal at aktibo nang lumalahok sa mga pagkilos sa isla ng Mindoro kaugnay ng mga isyu ng pang-mamamayan.

Matapos ang pagtindi ng militarisasyon, panunupil at pamamslang sa mga progresibo at aktibistang organisasyon sa kanilang lugar noong bahaging 2001-2002, napilitan si Lester at ang kanyang pamilya na lumikas patungong Laguna. Subalit hindi ito anging hadlang para sa pagpapatuloy ng aktibismo ni Lester. Taong 2006 nang magpasya siya a buong panahong kumilos bilang myemro ng STCN.

Isang tunay na artista ng bayan si Lester, na inialay ang kanyang panahon at buhay para sa kapakanan ng malawak na sambayanan.

Ang bidyo na ito ay alay sa kanya.

——————————————

Mga contribution:

Tula ni James Ong ng STCN

Sa pagkawala ng ating

matalik na kaibigan,

kay hirap isiping

siya’y lumsan na

nang tuluyan;

Sapagkat ang

tawanan, biruan,

pagdadamayan, at

kwentuhan ay nananatiling

sariwa sa ating isipan.

Sa pagkakawaglit sa atin

ng ating mahal sa buhay,

kay hirap sabihing

siya’y yumao na;

Dahil ang init ng

pagmamahal at kalinga

na pinagsaluha’y

hindi mabubura

sa ating alaala.

Sa pagkakapaslang

ng ating dakilang Kasama,

kay hirap paniwalaang

siya’y namayapa na;

Sapagakat ang kanyang

diwa’t paninindiga’y

nag-aalimpuyos at

humihiyaw ng katarungan.

Siya kailanma’y

hindi mawawala,

mawawaglit,

mamamatay;

Dahil ang kanyang

prinsipyo’t determinasyon

ay mananatiling taglay

at ipagpapatuloy

ng kanyang mga kaibigan,

mahal sa buhay, Kasama;

Dahil ang kanyang

tanging nais na

tunay na paglaya

ng Sambayanan,

ay ipaglalaban at

kakamtin ng

laksang salin-lahing

uusbong sa pinagpatakan

ng kanyang dugong

nagbabaga.

Siya kailanma’y

hindi mawawala,

mawawaglit,

mamamatay;

Dahil ang kanyang

dakilang hangarin

ay naibaon at

naitatak na

sa ating damadami’t

isipan.

Dahil sa iyo, Lester,

aming kaibigan,

mahal sa buhay,

dakilang Kasama,

kami ay lubos

na nagpupugay at

humahanga sa

panahon, galing,

lakas, at buhay

na iyong inialay!

Tuloy ang laban, Kasama!

——————————

Tula ni Mikel Mozo

walang pulang kurtina sa kanilang tanghalan

walang magagarang props at ilaw ang ginagalawan

na entablado kung saan daan daan ang nagsisipagdaan

ay magiging tagapanood ng mga artistang inaarte ang storya ng Rebolusyon,

ng mga palabas na hindi ipapalabas sa mga istasyon ng telebisyon,

at lalong hindi sa mga entabladong may malalaking kurtina at orkestra.

ang magbubukas ng dakilang pagtatanghal ay

ang pagwagayway ng pulang bandila!

TAAS-KAMAO AT PINAKAMATAAS NA PAGPUPUGAY PARA SA ISANG MAHUSAY NA

ARTISTA NG BAYAN!!

HUSTISYA PARA KAY KASAMANG LESTER BARRIENTOS!!

——————–

Sa alaala ni Lester Barrientos ng Southern Tagalog Cultural Network

ni Axel Pinpin

Kung maari sanang dayain ang mata

at sarili at ang unawa

na ang mga salitang bumulaga sa abiso

ay Koronel, Kapitan o Sarhento

at hindi ang pamilyar na Lester;

nang sa gayo’y sinusulat ko sana ang tulang ito

sa itim na dugo ng buwitreng nagsasundalo

at hindi sa pulang dugo ng kabataang

naglingkod para sa Bayan.

——————–

Para sa isang kasama na hindi ko gaanong kakilala
ni Art

“Kasama, ang galing mo pala bumigkas ng tula”.

Ito ang pinakamemorableng salitang binanggit sa akin ni kasamang Lester ng minsang magkasabay kaming magtanghal sa kampuhang magsasaka noong Oktubre. Sa totoo lang, hindi ko pa sya kilala sa pangalan nya noon.Pero popular sya para sa akin, dahil lagi ko syang napapanood kapag may mga mobilisasyong magsasaka. Ang totoo n’yan, nitong International Human Rights Day lang sya pinakilala sa akin ng pormal ni Rani. Si Rani ay kababata ni Lester at dati nya ring nakasama sa isang pangkulturang organisasyon. Ang kwento pa nga ng sa akin Rani, dati na raw silang may nabuong relasyon ni kasamang Lester. Hahahahahaha. Nakakatuwang isipin!

Si kasamang Lester, isang kasama, artista ng bayan, at mabuting anak ng bayan. Nakilala sya sa pagiging mahusay na mandudula at artista sa bawat pagtatanghal. Malaki ang mga mata, nakalabas ang mga ipin at maitim. Yan ang katangiang pisikal na bumabagay sa mga ginagampanan nyang karakter bilang goons ng mga mapagsamantalang panginoong may lupa. Pero sa kabila nito, isang masayahing kasama at may dedikasyon sa gawain para sa kultura at mamamayan. Mga katangiang ‘di pangkaraniwan sa mga kabataan sa ngayon. Isang artistang hindi kumikita sa kanyang talento, bagkus ay nagsasalarawan sa tunay na kalagayan ng lipunan. Isang anak na piniling maglingkod hindi lang sa sariling pinagmulan sa halip ay piniling maglingkod sa malawak na aping mamamayan.

Marahil nga’y napakabata pa niya ng agawan ng buhay noong Disyembre 23. Pinaslang ng mga walang kaluluwang reaksyunaryong militar, kahit pa sya ay sibilyan at layon lang dumalaw sa kanyang ama. Dinahilan pa ng mga militar na may engkwentro daw na naganap sa pagitan nila at ng mga NPA. E kung hindi ba naman sila isa’t kalahating BOBO, ceasefire kaya ng mga panahon na yon. At ayon mismo sa mga masang naroon, talagang sinadya ang operasyong militar sa kanilang Barangay noong araw ding yon. At ng may namatay, sinangkalan nilang NPA ang mga kasama ni Lester. Nakakagalit isipin, naiyak nga ako nung mabasa ko yun sa facebook noong madaling araw ng Disyembre 25. At kung bakit, dahil sa simpleng dahilan na sya’y isang kasama, isang kapwa artista at isang kakilala.Naiiyak nga ako habang isinusulat ko ito ngayon. Marahil kagaya ko, naiiyak din ang kanyang mga kasama, ang mga kakilala,at kanyang mga kapwa artista. Luha ito malamang ng lungkot at kagalakan. Lungkot sapagkat nabawasan ang aming hanay bilang mga manlilikhang sining. Galak,sapagkat kami ay lubos na nagpupugay sa kanyang dakilang ambag sa pakikibaka ng sambayanan.

Habang ang mga damuhong militar at estadong ito na tayo’y aatras kapag tayo’y nababawasan. Lalo lamang nilang sinisilaban ang nagngangalit na baga ng paghihimagsik ng mamamayan. Sa pagkawala ng katawang lupa ng aming kasamang si Lester, mamumuhay sa puso ng bawat rebolusyunaryong artista ang espiritu ng kanyang dakilang buhay at paninindigang magiging sulo namin sa patuoy na paglalakbay. Marapat na sya ay bigyan ng isang pinakamataas na pagpupugay at parangal bilang artista, kabataan, rebolusyunaryo at mabuting anak ng bayan.

At higit sa lahat ang pagtahak sa landas ng pagbabago ng lipunan at buong mundo.

Ito ang dakilang buhay ni kasamang Lester Barrientos.
Ang mabuhay at mamatay ng naglilingkod sa sambayanan!

“Sa bawat galaw at
indak mo kasama,
malinaw mong sinasalarawan
ang kagitingan ng masa.
Sa bawat pagtindig
at pagtaas ng iyong kamao,
bumabaon sa dibdib
ng mga mapagsamantala
ang nagbabagang mga punglo.

Sa iyong iniwang magulo
at mapagsamantalang daigdig.
Kami ang magpapatuloy
sa paglikha,
ng sabay nating pinangarap
na mundong masagana
at payapa”

Hanggang sa muli kasamang Lester!
Hanggang sa tagumpay!

———————-

Liham kay Lester Barrientos, martir na manggagawang pangkultura, martir na anak ng bayan
by Jun Saturay on Tuesday, December 28, 2010 at 3:03am

Mahal naming Lester,

Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit…

Ang dami ko sanang gustong sabihin sa iyo, kaya lang hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na muling mag-usap at magkamustahan… Halos sampung taon na mula nung huli tayong nagkita… mula noong naghati tayo sa kaning lamig at sardinas sa isang plastik na plato noong nasa campout tayo sa DAR… tapos nagkantahan tayo kasama pa ng ibang miyembrong KWERDAS NG BAYAN… Ang bata mo pa noon pero ang sipag mo na sa paggampan ng mga gawain…

Naaalala ko pa na tuwang-tuwa kami nang unang tumuntong kayo sa entablado sa Mendiola bilang Lupon ng Pinagkaisang Tinig ng Mindoro Oriental o LUPIT-MO — mga “batang paslit” na umaawit ng makabayan at rebolusyonaryong awit. Ikaw yata ang pinakabata sa grupo. Oo nga, kasama mo pa si kuya Tope… ang lupit!!!

Nang makita ko ang mga larawan at video ng mga huling pagtatanghal ninyo nitong nakaraang taon, hindi ako halos makapaniwala na ikaw na nga iyon! Ang husay ng iyong pagkilos at makatotohanan ang paglalarawan mo ng paghihirap at paglaban ng sambayanan.

Galak na galak kami na nagpatuloy at nagpakahusay ka sa gawaing pangkultura!

Tapos, natanggap namin itong balita ng ginawa nila sa iyo…

Basag daw ang mukha mo may tama ng bala bahagi ng panga…

…siguro gusto nilang pigilin ang malakas mong pagsigaw ng “Makibaka, huwag matakot!” pag nagtatanghal kayo sa lansangan…

…siguro ayaw nilang makilala namin ang iyong luray na katawan kasi alam nilang lalong magliliyab at mag-aalab ang apoy ng rebolusyon sa lahat ng nakapanood ng mga pagtatanghal ninyo…

At may tama ka raw ng bala sa balikat at dibdib…

…siguro umaasa sila na mapipigil nila ang paglalarawan mo ng binabalikat na hirap ng sambayanan…

…siguro gusto nilang pigilin ang pagtaas mo ng kamao mo sa huling bahagi ng dula….

…siguro akala nila na sa pagtigil ng tibok ng puso mo ay mamamatay ang mapanlabang diwa sa masa na buong puso mong minahal…

Pero nagkakamali sila.

Mas maraming magtataas ng kamao at sabay-sabay na sisigaw ng “Makibaka! Huwag matakot!”

Lalong naukit sa puso at isipan ang ala-ala ni Lester habang nagtatanghal sa lansangan: si Lester habang nilalarawan ang kahirapan ng masa… si Lester habang nakakapit-bisig sa isang eksena tungkol sa mga manggagawa sa piketlayn… Si Lester habang nakataas-kamao at sumisigaw ng “MAKIBAKA! HUWAG MATAKOT!”

Lester, hayaan mong sabihin namin ngayon na mahal ka namin at magsisilbi kang inspirasyon sa patuloy na paggampan namin sa gawaing pangkultura!

Humahanga at nagpupugay sa iyo,

Dokjun

————————

National Democratic Front of the Philippines
Negotiating Panel

CONDOLENCE ON THE MARTYRDOM OF COMRADE LESTER BARRIENTOS
30 December 2010

We in the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panel convey our most heartfelt condolence to the family of Stephen Lester Barrientos, a valiant martyr of the Southern Tagalog Cultural Network, and to all his comrades and friends. We join you all in grieving the loss of this young and militant cultural artist who fell victim of the AFP’s offensive military operation on December 23, 2010 in San Jose, Occidental Mindoro.

We vigorously condemn this gross violation by the AFP of the concurrent unilateral Christmas ceasefires declared by the Government of the Republic of the Philipines (GRP) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

May the ultimate sacrifice and martyrdom of Stephen Lester Barrientos, his spirit of dedication and enthusiasm for the people’s struggle for national and social liberation, give us additional strength and inspiration to carry forward the cause he lived and died for.

On behalf of the NDFP Negotiating Panel:

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel

———————

PAHAYAG NG PAGPUPUGAY PARA KAY KASAMANG STEPHEN LESTER BARRIENTOS MULA SA ARMAS – BALANGAY RAQUEL AUMENTADO – TIMOG KATAGALUGAN

Iginagawad ng Artista at Manunulat ng Sambayanan – Balangay Raquel Aumentado – Timog Katagalugan ang pinakamataas na pagpupugay at pagpaparangal kay Kasamang Stephen Lester Barrientos, isang tunay na artista ng bayan…isang dakilang anak ng bayan.

Isinilang sa isang pamilyang rebolusyonaryo, maagang namulat si Lester sa mapait na katotohanan ng lipunang Pilipino. Kahit sa kanyang murang edad ay kasa-kasama na rin siya sa mga pagkilos.

Sa pagtindi ng pasistang atake sa kanilang bayan sa isla ng Mindoro mula taong 2001, si Ka Lester at ang kanyang pamilya ay napilitang lumikas patungong Laguna. Gayunman, hindi ito naging dahilan upang sila ay huminto sa pagkilos.

Mula taong 2006, inilaan ni Ka Lester ang buong panahon niya bilang artista at aktibista at miyembro ng Southern Tagalog Cultural Network.  Mula noon, madalas na siyang makikita sa mga walang kapagurang pagtatanghal sa mga pangrehiyon at pambansang pagkilos.

Sa entablado man o sa mainit na lansangan, walang pinipili ang mga pagtatanghal ni Ka Lester.

Ang bawat tauhan na kanyang binigyang buhay sa mga dula – manggagawang inalipin ng mga ganid na kapitalista; magsasakang dinusta ng kasakiman ng mga panginoong maylupa; mga biktima ng pasistang dahas ng estado o di kaya ay ang kanilang nagdadalamhating kaanak; ang bawat tauhang ito ay kanyang binigyang buhay sa isang tapat at makatotohanang paraan na umantig sa damdamin at nakapagpaluha sa maraming nakasaksi; at higit pa dito ay nakapagmulat at nakapagpakilos pa lalo sa hanay ng malawak na mamamayan.

Epektibo at malikhain niya itong ginampanan dahil tunay niyang niyakap ang buhay at kamatayang pakikibaka ng sambayanan.  Taos-puso siyang nakipamuhay sa hanay ng uring inaapi at pinagsasamantalahan, naging kaisa siya sa kanilang hirap, sakit at paglaban.

Isang tunay na artista ng bayan si Kasamang Lester.  Pagkat lubos niyang inialay ang kanyang talino at galing sa sining upang isulong ang kapakanan ng sambayanan. Subalit higit sa lahat, isa siyang tunay na rebolusyonaryo.  Walang pagdadalawang loob  niyang inialay ang kanyang tanging buhay para sa rebolusyonaryong mithiin ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan.

Anim na buwan pa lamang ang nakararaan nang paslangin ng mga berdugong AFP ang nakatatandang kapatid ni Ka Lester.  Sa pananabik na muling makapiling ang pamilya nitong nagdaang Kapaskuhan, at sa dapat sana ay mapayapang kalagayang dulot ng ceasefire agreement sa pagitan ng CPP-NPA-NDFP at ng reaksyunaryong GRP, nangahas si Ka Lester na dumalaw sa kanyang mga mahal sa buhay. Subalit sadyang makahayop ang asal ng reaksyunaryong estado at ng mga pusakal na kasundaluhan nito. Ang dapat sana’y matamis na pakikipagdaupang-palad ni Ka Lester sa kanyang mga kaanak ay naging mapait na trahedya dahil sa traydor na pag-atake ng militar ng 80th Infantry Batallion ng Philippine Army sa isang kubo kung saan siya’y namamahinga at nahihimbing pa noong Disyembre 23.  Malapitang binaril si Ka Lester at nagtamo ng dalawang tama ng punglo, isa sa dibdib at isa sa may balikat.  Ang malapitang pagpaslang sa kanya ang naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang panga.  Muli ay itinuturo sa atin ng karanasang ito na kahit gahibla ng tiwala ay wala tayong maaaring ibigay sa reaksyunaryong estado. Dinagdagan lamang ng mga mersenaryong kasundaluhan na ito ang kanilang utang na dugo sa sambayanan na sa di malayong hinaharap ay ating makatarungang pagbabayarin.

Huli nating nasaksihan ang husay sa pagtatanghal ni Ka Lester nitong paggunita sa pandaigdigang araw ng karapatang pantao. Tulad sa marami niyang pagtatanghal, alam natin na ilang ulit man siyang pahirapan, paslangin, sa kahulihan ay muli siyang magbabangon at magpupunyagi sa pakikibaka, ganito natin naaalala ang bawat pagsasadula ni Ka Lester.

Ngayon, pinaslang ng kaaway at kinitil ang buhay ni Ka Lester, ngunit magpapatuloy pa rin ang tanghalan ng rebolusyon sa pagsasadula ng kanyang kabayanihan.  Katulad din ng mga martir ng rebolusyon, sila ay mananatiling kasama ng sambayanan sa pagganap ng bawat papel sa tanghalan ng rebolusyong Pilipino.  Sa kanyang pagkalugmok, daang libo ang kapalit na magpapatuloy ng pakikibakang kanyang ipinunla.

Ang ating pamimighati ay ibaling natin sa ibayong rebolusyonaryong katapangan at sumumpang hindi kailanman masasayang ang buhay at dugong idinilig ni Ka Lester at iba pang mga martir ng rebolusyon upang hawanin ang madawag na landas tungong tagumpay.  Magsisilbi siyang inspirasyon sa marami pang artista at kabataan na taluntunin ang landas ng pinakamataas na anyo ng pakikibaka at isulong ito hanggang sa tagumpay.

Muli, sa iyo Kasamang Lester ay iginagawad ng ARMAS-Balangay Raquel Aumentado-Timog Katagalugan, ang pinakamataas na pagpupugay at pagpaparangal na nararapat para sa isang martir ng rebolusyon at bayani ng sambayanan Pilipno.

Mabuhay si Kasamang Stephen Lester Barrientos!

Mabuhay ang lahat ng rebolusyonaryong martir!

Mabuhay sambayanan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 18,549 other followers